Max Utilities Persondatapolitik
Max Utilities Persondatapolitik

Version: September, 2011
INDEN DU AFSENDER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER, BEDES DU LÆSE FØLGENDE

Dette website ejes og drives af Avangate.

FORMÅL MED DETTE DOKUMENT

Formålet med denne persondatapolitik er at informere dig om vores tjenester; hvilken type data, der indsamles, når du besøger vores website eller køber produkter eller tjenester direkte fra os; hvordan vi anvender disse data; hvordan vi beskytter dem; og om vi videregiver dem til andre. Desuden præsenterer vi dig for de muligheder, du har for at håndtere dine data.

AVANGATE HÅNDTERER DINE PERSONLIGE DATA I OVERENSSTEMMELSE MED DEN GÆLDENDE LOVGIVNING OM DATABESKYTTELSE OG PRIVATLIVETS FRED, OG VI TILBYDER MEDDELELSE, VALGMULIGHEDER OG SAMTYKKE I FORBINDELSE MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONDATA.

Avangate leverer e-handelsløsninger til elektronisk softwaredistribution og hjælper software- og shareware-producenter over hele verden med at sælge deres produkter online. Avangate indsamler, behandler og anvender kun dine personlige data i forbindelse med gennemførelsen af dine bestillinger på vegne af den samarbejdspartner eller underleverandør, som du har købt varen eller tjenesten hos, idet den pågældende partner eller leverandør er direkte ansvarlig for håndteringen af dine persondata. Nogle af vores tjenester tilbydes via websites, der bærer vores samarbejdsparteres eller underleverandørers navn eller registrerede varemærke, og de ligger således uden for vores kontrol. Ligeledes tilbyder nogle tjenester links fra vores website til websites tilhørende tredjeparter, som tilbyder tjenester direkte til dig eller på vores vegne.

ALLE TRANSAKTIONER, DER FORETAGES PÅ DISSE TREDJEPARTS-SITES REGULERES AF DERES EGEN PERSONDATAPOLITIK, SOM KAN AFVIGE FRA VORES.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Avangate indsamler, behandler og anvender dine personlige data, såsom dit for- og efternavn, postadresse, e-mailadresse, arbejdsgiver, stillingsbetegnelse og afdeling, telefon- og faxnumre, kreditkortoplysninger, legitimationskort og andre personlige oplysninger, som er nødvendige at indsamle, for at vi kan forsyne dig med arten eller typen af bestilte produkter/tjenester. Nogle af de oplysninger, vi anmoder dig om, er obligatoriske, mens andre er frivillige. Hvis ikke du afgiver de obligatoriske oplysninger, vil du ikke være i stand til at gennemføre en bestilling.

Som besøgende på vores website kan du foretage mange handlinger uden at skulle afgive nogen personlige oplysninger, men i forbindelse med visse andre valgfrie handlinger, vil Avangate bede dig om at afgive visse oplysninger ved at udfylde og afsende en onlineformular. Alle disse oplysninger indsamles, behandles og anvendes kun af Avangate til den specifikke handling, som du er i gang med, og i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik og i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.

Anvendelse af persondata

PERSONDATA DER AFGIVES TIL AVANGATE, BEHANDLES OG ANVENDES PRIMÆRT PÅ VORES SERVERE I NEDERLANDENE.

Såfremt det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, vil de persondata, som du har forsynet os med, blive indsamlet, anvendt og overført til vores medarbejdere, Avangates tilknyttede virksomheder eller tredjeparter, som leverer serviceydelser til Avangate. Avangate anvender dine persondata til:

  1. at behandle og godkende en ordre afgivet af dig, og til at behandle og godkende onlinebetalingen, herunder at informere dig om din ordrestatus;
  2. at fakturere de produkter/tjenester, som du har bestilt;
  3. at levere produkterne/tjenesterne eller nøglerne/adgangskoderne til din adresse;
  4. at sørge for en sikker transaktion ved anvendelse af antibedragerifiltre; at registrere dit køb hos producenten;
  5. at yde dig kundeservice og teknisk support; at informere dig om opgraderinger af produkter, særlige tilbud samt andre produkter, tjenester og udvalgte tredjeparter, såfremt du har valgt at modtage denne type henvendelser;
  6. at sikre, at websitets indhold er tilpasset dine behov;
  7. at levere tjenester, som du har valgt;
  8. at understøtte vores bestræbelser på at vise dig det mest relevante indhold og forbedre anvendeligheden af websitet;
  9. at opretholde og forbedre tjenesternes sikkerhed;
  10. at tillade adgang til områder af vores websites med begrænset adgang.

Visse oplysninger, såsom typen af valgte tjenester, samt hvor mange brugere, vi får besøg af om dagen, kan anvendes af Avangate til statistiske formål, markedsføring og kampagner. Denne type oplysning indsamles i samlet/statistisk form, uden nogen individuel identifikation af brugerne. Beskyttelse af persondata

De personlige oplysninger, som du har afgivet til Avangate i forbindelse med dit køb på vores website, indsamles og gemmes – med undtagelse af kreditkortoplysninger – på en sikker server (SSL - Secure Socket Layers) ved hjælp af en firewall og et digitalt certifikat udstedt af VerisignTM. Denne type sikre servere gør det stort set umuligt for tredjeparter at få adgang til og/eller anvende dine personlige oplysninger uden tilladelse.

Deling af persondata

I visse tilfælde kan Avangate videregive dine personlige oplysninger, så dit køb kan registreres hos producenten eller tjenesteudbyderen med henblik på garanti, teknisk support, eftersalgsservice eller lignende formål. Avangate kan ligeledes indgå aftale med andre virksomheder om at levere tjenester i forbindelse med din transaktion eller med henblik på eftersalgsservice. Disse virksomheder får muligvis adgang til persondata, som er nødvendige, for at de kan opfylde deres forpligtelser over for os i denne henseende, dog kun i forbindelse med din ordre.

Oplysning og håndtering af persondata

Avangate gør sit bedste for at sikre, at dine persondata er nøjagtige og opdaterede, men skulle du opdage, at dine personlige oplysninger ikke er korrekte, bedes du kontakte Avangate skriftligt. Avangate foretager kun de nødvendige ændringer efter forudgående undersøgelser og på baggrund af skriftlig dokumentation for de pågældende ændringer. Du kan på skriftlig anmodning få oplysning om dine personlige data direkte fra Avangate, forudsat at hele eller dele af din anmodning: 1) ikke fører til overtrædelse af gældende lovgivning, 2) ikke er til skade for tredjeparter eller 3) indeholder tilstrækkelig information til at kunne bekræfte din identitet.

COOKIES

Avangate anvender "cookies" og andre sporingsmetoder til at registrere dit besøg på vores website. En cookie er en lille mængde data, som overføres til din browser af en web-server, og som kun kan læses af den server, som har overført den til dig. Avangate anvender dog almindeligvis ikke denne information til at identificere dig personligt. Du kan indstille din browser til at give dig besked, når du modtager en cookie, så du får mulighed for at vælge, om du vil acceptere den eller ej. (På visse websites, som kræver en tilladelse, er cookies ikke en valgfri mulighed. Brugere, der vælger ikke at acceptere cookies, vil sandsynligvis ikke have mulighed for at få adgang til disse sider.)

DINE VALGMULIGHEDER

Du kan selv bestemme, om du vil afgive personlige oplysninger til Avangate eller ej, men hvis du ikke afgiver personlige oplysninger, vil du sandsynligvis ikke være i stand til at foretage køb, gøre brug af tjenester eller få adgang til visse funktioner. Når du foretager et køb, tilbyder vi dig muligheden for at modtage meddelelser med produktinformation, særlige tilbud eller andre former for markedsføring, men du kan også vælge at afmelde dig på et senere tidspunkt. Hvis du vælger ikke at modtage disse meddelelser, anvender vi ikke dine personlige oplysninger til dette formål.

ÆNDRINGER

Avangate forbeholder sig retten til at ændre sin persondatapolitik fra tid til anden, og vi giver meddelelse om materielle ændringer på vores website. Din fortsatte brug af websitet, eller af de materialer eller tjenester, som sitet giver adgang til, efter at en sådan meddelelse er blevet bekendtgjort, er ensbetydende med, at du accepterer ændringerne.

GÆLDENDE LOVGIVNING

Nærværende persondatapolitik og/eller enhver tvist, der måtte opstå mellem Avangate og/eller dennes tilknyttede virksomheder og dig, reguleres af den gældende lovgivning på det sted, hvor Avangates kontor har adresse. Alle tvister vil i første omgang blive behandlet på mindelig vis, og såfremt en sådan tvist ikke kan afgøres på denne måde, skal den afgøres ved voldgift af de kompetente domstole på det sted, hvor Avangates kontor har adresse.