Max Utilities Privacybeleid
Max Utilities Privacybeleid

Versie: September, 2011

LEES VOORDAT U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZENDT EERST HET VOLGENDE

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Avangate.

DOEL VAN DIT DOCUMENT
Het doel van dit privacybeleid is uitleg verschaffen over onze diensten aan u, de gegevenssoorten die u door uw bezoeken aan onze website of door het verwerven van producten en diensten direct ons, van u worden verkregen, om uit te leggen op welke wijze wij gebruik maken van deze gegevens en hoe wij uw gegevens beschermen, of wij deze aan derden zullen verschaffen en u mededelen welke opties u hebt voor het beheer van uw gegevens.

AVANGATE BEHEERT UW GEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE GEGEVENSBESCHERMINGS- EN PRIVACYWETGEVING EN STELT U OP DE HOOGTE, EN BIED KEUZE- EN INSTEMMINGSOPTIES MET BETREKKING TOT HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

Avangate biedt eCommerce-diensten voor elektronische softwaredistributie, en helpt software en softwareauteurs over de hele wereld de succesvolle onlineverkoop van hun producten. **Avangate verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van uw bestellingen namens onze partner of leverancier van wie u de producten en diensten verkrijgt. Daar is de partner of leverancier direct verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonlijke gegevens. Een gedeelte van onze diensten wordt geleverd via sites onder de namen en handelsmerken van onze partners en leveranciers, deze worden niet door ons beheerd. Ook voorzien sommige services in een link van onze website naar de website van derde partijen die de diensten direct aan u of namens ons kunnen leveren.

OP ALLE TRANSACTIES OP SITES VAN DERDEN IS HUN PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING; DIT KAN AFWIJKEN VAN ONS BELEID.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Avangate verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens zoals uw voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, werkgever, functie en afdeling, telefoon- en faxnummers, creditcardgegevens, identiteitsdocumenten en andere persoonlijke informatie die moet worden verzameld en welke voortvloeit uit de soort of aard van de bestelde producten/services die wij u leveren. De door ons gevraagde gegevens zijn gedeeltelijk verplicht en gedeeltelijk vrijwillig. Als u de verplichte gegevens niet verschaft, kunt u niet bestellen.

Als bezoeker van onze site kunt u veel activiteiten verrichten zonder persoonlijke informatie op te geven; in samenhang met andere optionele activiteiten echter, kan Avangate u vragen om bepaalde informatie te verschaffen door het invullen en verzenden van een online formulier. Al deze informatie wordt alleen door Avangate verzameld, verwerkt en gebruikt voor de activiteit waarvoor u deze indient en overeenkomstig dit privacybeleid en in zoverre dit rechtens is toegestaan.

Gebruik van persoonsgegevens
PERSOONSGEGEVENS DIE AAN AVANGATE WORDEN VERSCHAFT, WORDEN PRIMAIR VERWERKT EN GEBRUIKT OP ONZE SERVERS IN NEDERLAND.

Indien dit om onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen nakomen noodzakelijk is, worden de persoonlijke gegevens die u aan ons verschaft verzameld, gebruikt en verzonden naar onze werknemers of Avangate-affiliates of derde partijen die diensten aan Avangate verlenen.

Avangate gebruikt uw persoonlijke gegevens voor het volgende:
orders van u te verwerken en goed te keuren; de online betaling te verwerken en te accepteren, aan u mededelingen doen over de status van uw order;
de producten/services die u hebt besteld te factureren;
de producten/services of de key/toegangscodes u af te leveren;
de beveiliging van de transactie te verzekeren en anti-fraudefilters toe te passen, uw aankoop de vervaardiger te registreren;
u klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden; u informatie te verschaffen over product-upgrades, speciale aanbiedingen en andere producten en diensten en geselecteerde derden als u hebt aangegeven dat u dergelijke mededelingen wilt ontvangen;
ter ondersteuning van onze doelstelling om de meest relevante content te laten zien; en de verhoging van de bruikbaarheid van onze website;
de handhaving en verbetering van onze beveiliging en diensten;
toegangverlening tot beperkt toegankelijke afdelingen van onze websites.
Dit soort informatie wordt opgeslagen in globale/statistische vorm, zonder identificatie van afzonderlijke gebruikers.

Bescherming van persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens die u tijdens het kopen Avangate op onze site hebt opgegeven worden, met uitzondering van creditcardgegevens, opgeslagen op een beveiligde server (SSL - Secure Socket Layers) met toepassing van een firewall en een digitaal certificaat uitgegeven door VerisignTM. Dergelijke servers maken pogingen van derden om toegang te verschaffen en/of onbevoegd gebruik van uw persoonsgegevens vrijwel onmogelijk.

Delen van persoonsgegevens
Avangate mag in sommige gevallen uw persoonsgegevens verschaffen ten behoeve van de registratie van uw aankoop de vervaardiger of serviceprovider ten behoeve van garantie, technische ondersteuning, after-sales service en dergelijke. Ook kan Avangate andere bedrijven inhuren voor het verlenen van diensten in verband met uw transactie of after-sales services. Uitsluitend in verband met uw order kunnen deze bedrijven toegang tot persoonsgegevens verkrijgen, zodat zij hun verplichtingen jegens ons op dit punt kunnen nakomen.

Openbaarmaking en beheer van persoonsgegevens
Avangate spant zich in om uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date te houden. Neem echter schriftelijk contact op met Avangate als u ontdekt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn. Avangate brengt noodzakelijke wijzigingen alleen aan na een onderzoek en op basis van schriftelijk bewijs van dergelijke wijzigingen. Uw persoonsgegevens kunnen op uw schriftelijk verzoek door Avangate direct aan u worden verschaft, vooropgesteld dat uw gehele of gedeeltelijke verzoek niet: 1) in strijd is met het toepasselijke recht 2) derden benadeelt of 3) voldoende informatie bevat om uw identiteit vast te stellen.

COOKIES
Avangate gebruikt "cookies" en andere trackingmethoden om uw bezoek aan onze site te volgen. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door een webserver naar uw browser wordt gestuurd en kan alleen worden gelezen door de server die het heeft verstuurd, maar in het algemeen gebruikt Avangate deze informatie niet om u persoonlijk te identificeren. U kunt uw browser instellen om u erop te wijzen dat u een cookie ontvangt, zodat u de gelegenheid krijgt om het al of niet te aanvaarden. (Voor sommige webpagina's die een machtiging nodig hebben, kunnen cookies niet worden uitgeschakeld. Gebruikers die deze cookies niet willen accepteren, hebben waarschijnlijk geen toegang tot deze pagina's)

UW KEUZEN
U hebt de keuze om Avangate geen persoonsgegevens te verschaffen, maar als u deze niet verschaft, kunt u geen aankopen doen, gebruik maken van services of toegang verkrijgen tot bepaalde opties. Als u een aankoop doet, bieden wij u de keuze om productinformatie te ontvangen en speciale aanbiedingen of ander marketinginformatie. U kunt er echter steeds voor kiezen om deze later op te zeggen. Als u dergelijke informatie niet wilt ontvangen, gebruiken wij uw persoonsgegevens niet voor dit doel.

Wijzigingen
Avangate behoudt zich het recht voor om het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en doet mededeling van belangrijke wijzigingen op onze website. Als u nadat een dergelijke mededeling is geplaatst de site of materialen of services die u daar vindt blijft gebruiken, aanvaardt u deze wijziging.

TOEPASSELIJK RECHT
Het huidige privacybeleid en/of enig geschil dat daaruit kan voortvloeien tussen Avangate en/of zijn affiliates en u is onderworpen aan het toepasselijke recht van de hoofdvestiging van Avangate. Alle geschillen worden in eerste instantie op minnelijke basis afgehandeld en in het geval dat een dergelijk geschil niet kan worden afgewikkeld wordt dit afgedaan door arbitrage van de bevoegde rechtbanken binnen het territoriale rechtsgebied van de hoofdvestiging van Avangate.