Max Utilities Wsparcie
Max Utilities Pomoc i obsługa techniczna

Wprowadzenie do programu Max Utilities

Informacje o tej sekcji: Podręcznik wprowadzający ma na celu ułatwienie natychmiastowego rozpoczęcia korzystania z programu Max Utilities. Zawiera opis ogólny programu Max Utilities, procesu instalacji i najczęściej używanych funkcji programu Max Utilities. Nie przedstawia pełnego zakresu funkcji programu Max Utilities ani ich dokładnego opisu. Aby zapoznać się dokładnie z tymi funkcjami, należy kliknąć łącze do odpowiedniej sekcji, zawierającej wszystkie informacje na dany temat.

 • Instalowanie programu Max Utilities
  Jakie są minimalne wymagania systemowe instalacji programu Max Utilities?
  Skąd można pobrać najnowszą wersję programu Max Utilities?
  Jak zainstalować i zarejestrować program Max Utilities (w trybie online)?
  Jak zainstalować wersję próbną programu Max Utilities (w trybie online)?
 • Wprowadzenie do programu Max Utilities
  Jak utrzymać dobry stan systemu za pomocą programu Max Utilities?
 • Wyczyść rejestr
  W jakim celu należy czyścić rejestr systemu Windows?
  Jak wyczyścić rejestr systemu Windows?
  Jak wyeliminować problemy?
  Które sekcje rejestru są skanowane?
 • Kompaktuj rejestr
  Jak skompaktować rejestr?
 • Zoptymalizuj system Windows
  Jak zoptymalizować system Windows?
 • Przyśpiesz uruchamianie systemu Windows
  Uruchomienie systemu zajmuje zbyt dużo czasu. Co należy zrobić?
 • Wyczyść historię systemu Windows
  Jak wyczyścić historię systemu Windows?
 • Wyczyść historię przeglądarki
  Jak wyczyścić historię przeglądarki?
 • Wyczyść ślady oprogramowania innych firm
  Jak czyścić oprogramowanie innych firm i zarządzać nim?
 • Wyzeruj dyski
  Jak wyzerować dyski?
 • Wymaż pliki
  Jak wymazać pliki?
  Jaka jest różnica między zerowaniem dysku a bezpowrotnym wymazywaniem plików?
 • Przywróć kopie zapasowe rejestru
  Jak przywrócić pliki z kopii zapasowej rejestru?
 • Odinstaluj nieużywane lub niepotrzebne programy
  Jak odinstalować nieużywane lub niepotrzebne programy?
 • Jakie są minimalne wymagania systemowe instalacji programu Max Utilities?

  Microsoft® Windows® XP SP3 (tylko 32-bitowy)

  A - Procesor: Pentium® lub równoważny o szybkości 233 MHz (minimum) |Pentium lub równoważny o szybkości 300 MHz (zalecany)
  B - Pamięć: 64 MB (minimum) | 128 MB (zalecane)

  Microsoft Windows Vista® (32-bitowy i 64-bitowy)

  C - Pamięć: 1 GB

  Microsoft Windows 7/8 (32-bitowy i 64-bitowy)

  D - Procesor: 1 GHz
  E - 1 GB w systemie 32-bitowym lub 2 GB w systemie 64-bitowym

  Wymagania sprzętowe:

  F - Dysk twardy: 50 MB wolnego miejsca
  G - Wideo: SVGA (1024x768)
  H - Napęd CD-ROM (jeśli oprogramowanie nie jest instalowane w wersji pobieranej)
  I - W celu zarejestrowania produktu i odbierania aktualizacji produktu niezbędny jest dostęp do Internetu*

  * Użytkownik odpowiada za konto u usługodawcy internetowego oraz wszelkie opłaty za dostęp do Internetu i rachunki telefoniczne.

  Obsługiwane przeglądarki

  J - Netscape
  K - Opera
  L - FireFox
  M - Internet Explorer
  N - Google Chrome
  O - Mozilla
  P - Safari

  Skąd można pobrać najnowszą wersję programu Max Utilities?
  Dziękujemy za wybranie programu Max Utilities. Najnowszą wersję można pobrać tutaj: https://www.maxutilities.com/pl-pl/download.html. Dodatkowe instrukcje pobierania są dostępne na tej stronie.

  Jak zainstalować i zarejestrować program Max Utilities (w trybie online)?
  Po pobraniu pliku instalacyjnego z naszej witryny internetowej należy kliknąć dwukrotnie plik w celu uruchomienia procesu instalacji. Kreator instalacji prowadzi użytkownika przez proste kroki instalacji.

  Uwaga! Do pobrania programu Max Utilities niezbędne jest połączenie z Internetem.

  Instalowanie pełnej wersji programu Max Utilities-

  1 Zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika oprogramowania (EULA), klikając przycisk Zgadzam się.
  2 Klucz licencyjny: wyświetlony zostanie ekran z monitem o podanie szczegółów licencji. Jeśli program Max Utilities został już zakupiony, wprowadź szczegóły licencji dokładnie takie, jak otrzymane w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Można skopiować licencję z wiadomości e-mail i wkleić do pola kodu licencji, umieszczając kursor w polu, a następnie klikając przycisk Wklej licencję. Kliknij pozycję Zarejestruj, aby zarejestrować licencję na oprogramowanie.
  3 Wybierz jedną z następujących opcji instalacji: Prosta instalacja lub Instalacja niestandardowa.
  * Prosta instalacja – jest to domyślny proces instalacji przy użyciu wstępnie skonfigurowanych parametrów, ułatwiający instalację produktu na komputerze.
  *Instalacja niestandardowa – jest to proces instalacji niestandardowej, w którym użytkownik może określić lokalizację instalacji produktu na komputerze.

  4 Kreator prowadzi użytkownika przez pozostałe kroki procesu instalacji. Ekrany „Czy wiesz, że” wyświetlane podczas instalacji przedstawiają przydatne informacje o zwiększaniu wydajności systemu za pomocą programu Max Utilities.
  5 Po udanej instalacji program Max Utilities wyświetli monit o natychmiastowe rozpoczęcie skanowania komputera. Kliknij pozycję Tak, aby rozpocząć pełne skanowanie rejestru. Kliknij pozycje Nie i Zakończ, aby zakończyć instalację.

  Aby otworzyć aplikację na komputerze:

  1 Przejdź do menu Wszystkie programy
  2 Kliknij pozycję Max Utilities.
  3 Można również kliknąć dwukrotnie ikonę na pulpicie, o ile działanie to zostało skonfigurowane podczas instalacji.

  Jak zainstalować wersję próbną programu Max Utilities (w trybie online)?
  Po pobraniu pliku instalacyjnego z naszej witryny internetowej należy kliknąć dwukrotnie plik w celu uruchomienia procesu instalacji. Kreator instalacji prowadzi użytkownika przez proste kroki instalacji.

  Uwaga! Do pobrania programu Max Utilities niezbędne jest połączenie z Internetem.

  1 Zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika oprogramowania (EULA), klikając przycisk Zgadzam się.
  2 Klucz licencyjny: wyświetlony zostanie ekran z monitem o podanie szczegółów licencji. Zignoruj tę sekcję i przejdź do instalacji. Należy pamiętać, że wersja próbna programu Max Utilities ma ograniczone funkcje.
  3 Wybierz jedną z następujących opcji instalacji: Prosta instalacja lub Instalacja niestandardowa.
  * Prosta instalacja – jest to domyślny proces instalacji przy użyciu wstępnie skonfigurowanych parametrów, ułatwiający instalację produktu na komputerze.
  * Instalacja niestandardowa – jest to proces instalacji niestandardowej, w którym użytkownik może określić lokalizację instalacji produktu na komputerze.

  4 Kreator prowadzi użytkownika przez pozostałe kroki procesu instalacji. Ekrany „Czy wiesz, że” wyświetlane podczas instalacji przedstawiają przydatne informacje o zwiększaniu wydajności systemu za pomocą programu Max Utilities.
  5 Po udanej instalacji program Max Utilities wyświetli monit o natychmiastowe rozpoczęcie skanowania komputera. Kliknij pozycję Tak, aby rozpocząć pełne skanowanie rejestru. Kliknij pozycje Nie i Zakończ, aby zakończyć instalację.

  Aby otworzyć aplikację na komputerze:
  1 Przejdź do menu Wszystkie programy
  2 Kliknij pozycję Max Utilities.
  3 Można również kliknąć dwukrotnie ikonę na pulpicie, o ile działanie to zostało skonfigurowane podczas instalacji.

  Jak utrzymać dobry stan systemu za pomocą programu Max Utilities?
  Utrzymywanie dobrego stanu systemu jest nierozdzielne z optymalnym funkcjonowaniem systemu. W celu utrzymania dobrego stanu systemu zalecamy systematyczne wykonywanie następujących zadań:

  1 Czyszczenie rejestru – czyszczenie rejestru i usuwanie nieprawidłowych wpisów poprawia stabilność i wydajność systemu.
  1) Kliknij przycisk Wyczyść rejestr na karcie Wydajność.
  2) Wybierz opcję Pełne skanowanie rejestru, aby wyszukać błędy rejestru we wszystkich obszarach systemu.
  3) Kliknij pozycję Uruchom skanowanie, aby rozpocząć skanowanie. Jeśli program Max Utilities znajdzie jakiekolwiek problemy, wyświetli ich listę po zakończeniu skanowania.
  4) Zaznacz i kliknij pozycję Napraw, aby wyeliminować wszystkie problemy.

  2 Kompaktowanie rejestru – kompaktowanie rejestru usuwa luki, marnowane miejsce i uszkodzone klucze z rejestru, a następnie przeprowadza fizyczną defragmentację plików rejestru systemu Windows.
  1) Kliknij przycisk Kompaktuj rejestr na karcie Wydajność.
  2) Kliknij przycisk Uruchom, aby rozpocząć analizowanie rejestru. Gdy analiza zostanie ukończona, wyświetlone zostaną wyniki.
  3) Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować zmiany kompaktowania.

  3 Czyszczenie historii systemu Windows (z zaznaczeniem opcji Historia dokumentów)
  1) Kliknij przycisk Wyczyść historię systemu Windows na karcie Wydajność.
  2) Zaznacz opcję Historia dokumentów. Należy pamiętać, że opcja ta domyślnie nie jest zaznaczona.
  3) Kliknij przycisk Zapisz wybory, aby potwierdzić wybór.
  4) Kliknij pozycję Wyczyść system Windows, aby rozpocząć czyszczenie Historii systemu Windows.

  4 Zerowanie dysków – funkcja zerowania dysków programu Max Utilities zapewnia uniemożliwienie przywrócenia plików usuniętych wcześniej z komputera. Należy pamiętać, że zerowanie nie niszczy ani nie usuwa istniejących danych. Jest wykonywane jedynie w wolnym miejscu dostępnym na dysku twardym.

  W celu zupełnego wyeliminowania śladów historii usuniętych plików program zerujący zaszyfruje rekordy głównych tablic plików podczas następnego uruchomienia systemu.

  1) Wybierz kartę Prywatność i kliknij przycisk Wyzeruj dyski.
  2) Użyj przycisku przełączania, aby włączyć/wyłączyć zerowanie dysków.
  3) Wyświetlona zostanie lista dysków.
  4) Wybierz dyski, na których chcesz przeprowadzić zerowanie.
  5) Wyczyść rekordy głównej tablicy plików: wybranie tej opcji spowoduje wyczyszczenie rekordów głównej tablicy plików. Główna tablica plików to miejsce, w którym przechowywane są informacje o każdym pliku i katalogu na woluminie NTFS. Jest to relacyjna baza danych, zawierająca różne atrybuty różnych plików. Działa jako „punkt startowy” i centralna funkcja zarządzania woluminem NTFS.
  6) Kliknij pozycję Wyczyść dyski, aby wyzerować miejsce na wybranych dyskach.

  W jakim celu należy czyścić rejestr systemu Windows?
  Rejestr systemu Windows to baza danych używana do przechowywania ważnych ustawień i informacji o konfiguracji systemów operacyjnych Windows, bez której system Windows nie może działać.

  Rejestr zawiera informacje i ustawienia dotyczące całego sprzętu, oprogramowania, wszystkich użytkowników i preferencji komputera oraz systemu operacyjnego.

  Gdy użytkownik zmienia ustawienia w Panelu sterowania, skojarzenia plików, zasady systemowe lub zainstalowane oprogramowanie, zmiany są odzwierciedlane i zapisywane w rejestrze. Uruchomienie aplikacji na komputerze może spowodować kilka zmian w rejestrze.

  Z czasem w rejestrze systemu WIndows mogą nagromadzić się nieprawidłowe wpisy lub uszkodzone odniesienia. Problemy te mogą narastać z kilku przyczyn, takich jak:

  Odinstalowanie lub nieprawidłowe usunięcie oprogramowania, skutkujące nieprawidłowymi odniesieniami do plików lub folderów albo programów startowych

  Instalacja brakujących lub uszkodzonych sterowników sprzętu albo oprogramowania.

  Usuwanie plików, do których utworzono skróty.

  Nagromadzenie nieprawidłowych wpisów może spowolnić system, spowodować generowanie komunikatów o błędach, uniemożliwić prawidłowe działanie programów lub spowodować niestabilność i awarie systemu.

  Czyszczenie rejestru wykrywa i usuwa te błędy.

  Jak wyczyścić rejestr systemu Windows?
  1 Wybierz kartę Wydajność i kliknij przycisk Wyczyść rejestr.
  2 Wybierz typ skanowania do uruchomienia. Dostępne są dwie następujące opcje skanowania:
  A - Pełne skanowanie rejestru: skanowanie pełne to dokładne skanowanie całego rejestru systemu Windows. Skanowanie pełne przeszukuje rejestr systemu Windows w poszukiwaniu nieprawidłowych wpisów we wszystkich sekcjach rejestru.
  B - Niestandardowe skanowanie rejestru: skanowanie niestandardowe umożliwia określenie sekcji rejestru, które mają być przeskanowane. W razie wybrania opcji Skanowanie niestandardowe należy z wyświetlanej listy wybrać obszary rejestru, które mają zostać wyczyszczone.
  C - Konfiguruj listy ignorowanych: kliknij, aby dodać wartości lub klucze, które mają być ignorowane podczas skanowania rejestru. Kliknij kartę Wartości lub Klucze. W polu Wprowadź element wprowadź nazwę wartości lub podklucza. Aby dodać lub usunąć wartości i podklucze, należy je zaznaczyć i kliknąć pozycję Dodaj lub Usuń.

  Uwaga! Oprogramowanie Max Utilities zawiera również wewnętrzną listę ignorowanych elementów, inną niż ta lista ignorowania. Aktualizacje tej listy są wydawane co pewien czas i można je uzyskać za pomocą usługi Smart Update.

  3 Kliknij pozycję Uruchom skanowanie, aby rozpocząć skanowanie systemu w poszukiwaniu błędów rejestru. Podczas skanowania program Max Utilities wyszukuje nieprawidłowe wpisy w rejestrze systemu Windows. Pasek postępu pokazuje postęp skanowania i problemy znalezione w poszczególnych kategoriach skanowania. Skanowanie można w każdej chwili zatrzymać, klikając czerwoną ikonę Zatrzymaj.
  4 Po zakończeniu skanowania wyświetlane są wyniki skanowania. Za pomocą tego ekranu można w bezpieczny sposób naprawić nieprawidłowe wpisy, aby zwiększyć stabilność systemu. Program Max Utilities automatycznie tworzy kopie zapasowe rejestru przed każdą naprawą problemów, więc w razie potrzeby przywrócenie danych z kopii zapasowych jest proste.

  Jak wyeliminować problemy?
  Gdy program Max Utilities zakończy skanowanie systemu, wyświetla wyniki skanowania z listą problemów znalezionych podczas skanowania. Wyświetlane są wszystkie przeskanowane sekcje oraz liczba znalezionych w nich problemów.

  Domyślnie wszystkie wykryte elementy są zaznaczone i gotowe do naprawy. Można sprawdzić wyniki i wybrać opcję naprawy w celu naprawienia wszystkich wykrytych elementów.

  Uwaga! Doświadczeni użytkownicy mogą również zmodyfikować właściwości działania dla każdego problemu przez zastosowaniem jakichkolwiek napraw i zmian w rejestrze systemu Windows przy użyciu funkcji Napraw.

  1 Kliknij żądaną sekcję w okienku sekcji, aby wyświetlić problemy dotyczące tej sekcji.
  2 Kliknij dwukrotnie problem, aby wyświetlić rozwinięty widok problemu, przedstawiający dodatkowe informacje na jego temat.
  3 Kliknij pozycję Wszystkie sekcje, aby wyświetlić wszystkie problemy znalezione podczas skanowania. Na ekranie wyników skanowania wyświetlane są następujące szczegóły każdego problemu:
  A - Poziom priorytetu problemu i krótki opis problemu.
  B - Lokalizacja w rejestrze, w której znaleziony został problem.
  C - Nazwa powodującej problem wartości i zawarte w niej dane.

  Uwaga! Gdy program Max Utilities działa w trybie próbnym, niektórych sekcji rejestru nie można zmodyfikować ani naprawić. Te ograniczone sekcje i dotyczące ich problemy wskazują symbole kłódki na ekranie wyników skanowania.

  Modyfikowanie wyników skanowania

  Aby zmodyfikować problem, zaznacz problem i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu działań przedstawione poniżej. To menu zawiera listę wszystkich działań, które można przeprowadzić w przypadku problemów przed naprawą. Wybierz żądane działanie z tego menu.

  Uwaga! W przypadku niektórych problemów niektóre działania mogą nie być dostępne.

  Menu Działanie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu Działanie.

  A - Zachowaj element: domyślnie wszystkie problemy na ekranie wyników skanowania są automatycznie wybrane do usunięcia.
  B Usuń element: aby usunąć element po naprawieniu go, wybierz polecenie Usuń element w menu Działanie.
  C - Dodaj wartość/podklucz do listy ignorowanych: aby zapobiec naprawie wartości lub klucza we wpisie rejestru wskutek wykonania funkcji Napraw oraz wykrywaniu ich w przyszłych skanowaniach, dodaj wartość lub podklucz do spersonalizowanych list ignorowania.
  D - Usuń wszystko: oprócz naprawy określonych problemów, można naprawić wszystkie problemy w wybranej sekcji na ekranie wyników skanowania.
  E - Aby naprawić wszystkie problemy w sekcji, zaznacz sekcję po lewej stronie ekranu, a następnie wybierz polecenie Usuń wszystko w menu Działanie.

  Naprawa problemów

  Po ustawieniu żądanych działań i modyfikacji dotyczących wszystkich problemów wyświetlanych na ekranie wyników skanowania można wykonać funkcję Napraw. Kliknięcie tego przycisku powoduje zastosowanie wszystkich działań i modyfikacji określonych na ekranie wyników skanowania do odpowiednich wpisów w rejestrze, włącznie z dodaniem elementów do list ignorowania.

  Uwaga! Aby nie naprawiać żadnych problemów na ekranie wyników skanowania, kliknij przycisk Zamknij. Przejdziesz bezpośrednio do ekranu zestawienia Skanowanie i naprawa.

  Które sekcje rejestru są skanowane?
  Następujące sekcje są w bezpieczny sposób skanowane w celu zapewnienia integralności rejestru i optymalizacji:

  1 Lokalizacje oprogramowania – ta sekcja zawiera lokalizacje aplikacji zainstalowanych w systemie. Lokalizacje te są rejestrowane w rejestrze podczas instalacji aplikacji.
  2 Integralność rejestru – ta sekcja zawiera krytyczne wpisy folderów powłoki systemu Windows, czyli folderów takich jak Moje dokumenty, Ulubione, Profile itd.
  3 Czcionki systemu Windows – ta sekcja zawiera listę czcionek zarejestrowanych w folderze czcionek systemu operacyjnego Windows.
  4 Pomoc i zasoby – system Windows standardowo stwierdza, że aplikacje powinny rejestrować pliku Pomocy w rej sekcji rejestru.
  5 Współużytkowane biblioteki DLL – ta sekcja zawiera listę informacji skojarzonych ze wspólnymi plikami sterującymi zarejestrowanymi w systemie.
  6 Programy grupy Autostart – system Windows rejestruje w tej sekcji rejestru elementy skonfigurowane do uruchamiania wraz z systemem Windows. Te wpisy rejestru zawierają odniesienia do lokalizacji tych elementów na dysku twardym. Aby wyświetlić elementy skonfigurowane do uruchamiania wraz z systemem Windows 98/Me/XP, kliknij przycisk Start -> Uruchom -> wpisz polecenie msconfig -> OK. Gdy wyświetlone zostanie Narzędzie konfiguracji systemu, kliknij kartę Uruchamianie, aby wyświetlić listę elementów startowych.
  7 Dodaj/usuń programy – oprogramowanie można prawidłowo odinstalować za pomocą standardowego apletu systemu Windows, Dodawanie lub usuwanie programów, dostępnego w Panelu sterowania systemu Windows.
  8 Jeśli usunięcie oprogramowania nie zostało przeprowadzone za pomocą funkcji Dodawanie lub usuwanie programów (na przykład, jeśli program został usunięty z systemu poprzez usunięcie folderu instalacji programu w Eksploratorze Windows), łącze do pliku dezinstalatora pozostaje na liście Dodawanie lub usuwanie programów.
  9 Urządzenia wirtualne – ta sekcja zawiera listę informacji skojarzonych ze sterownikami wirtualnymi zarejestrowanymi w systemie.
  10 Rozszerzenia plików – ta sekcja zawiera listę rozszerzeń plików zazwyczaj rejestrowanymi w rejestrze podczas instalacji aplikacji. Problemy te mogą wystąpić, gdy dezinstalator aplikacji usuwa pliki programu z dysku twardego, ale nie usuwa skojarzonych rozszerzeń plików z rejestru.
  11 Pliki tymczasowe/skróty – podczas skanowania rejestru program Max Utilities skanuje wszystkie lokalizacje wybrane na ekranie Opcje -> Ustawienia skrótów i usuwa z dysku twardego porzucone skróty, pliki tymczasowe (.tmp) oraz pliki fragmentów (.chk) narzędzi Scandisk lub Checkdisk.
  12 Niestandardowe elementy sterujące – podczas instalacji aplikacje rejestrują lokalizacje plików sterowania niestandardowego jako nowe wpisy w tej sekcji rejestru.
  13 Dokładne skanowanie – sekcja Dokładne skanowanie obejmuje obszary rejestru nieuwzględnione w powyższych sekcjach.

  Jak skompaktować rejestr?
  Kompaktowanie rejestru usuwa luki, marnowane miejsce i uszkodzone klucze z rejestru, a następnie przeprowadza fizyczną defragmentację plików rejestru systemu Windows.

  Po ukończeniu procesu kompaktowania rejestr ma strukturę linearną, co skraca czas reakcji aplikacji i czas dostępu do rejestru oraz zwiększa wydajność systemu.

  Kompaktowanie rejestru

  Przestroga!

  Zalecane jest zaznaczenie opcji Utwórz punkt przywracania systemu przed kompaktowaniem rejestru.

  Kliknij przycisk Kompaktuj rejestr na ekranie Wydajność i wybierz opcję kontynuowania rozpoczęcia czyszczenia rejestru.

  Kompaktowanie rejestru ma trzy fazy:

  A. Analiza – w tej fazie program Max Utilities analizuje rejestr w poszukiwaniu luk, wolnego miejsca i uszkodzonych kluczy oraz tworzy kopię zapasową przed czyszczeniem rejestru.
  B. Podgląd wyników – po uruchomieniu czyszczenia system sprawdza rejestr w poszukiwaniu przestarzałych wpisów i automatycznie usuwa je z rejestru. Po ukończeniu czyszczenia wyświetlany jest ekran informujący o ilości miejsca marnowanego na komputerze i procencie oszczędzonego miejsca.
  C. Kompaktowanie rejestru – po utworzeniu kopii zapasowej i ukończeniu czyszczenia na komputerze wyświetlany jest ekran kompaktowania rejestru. Kliknięcie przycisku Zastosuj powoduje zastosowanie zmian wprowadzonych w pierwszym kroku (w fazie analizy). Wyświetlony zostanie monit o ponowne uruchomienie komputera w celu odzwierciedlenia zmian w rejestrze.

  Jak zoptymalizować system Windows?
  Funkcja optymalizacji systemu Windows oferuje różne opcje profili zawierających wstępnie skonfigurowane ustawienia. Aby wybrać żądany profil, wystarczy przesunąć suwak na wybrany profil.

  Można również wybrać profil niestandardowy, umożliwiający skonfigurowanie niestandardowych ustawień optymalizacji systemu Windows.

  Kliknij kartę Wydajność > Optymalizuj system Windows, aby wyświetlić ten ekran. Suwak wydajności u góry ekranu przedstawia trzy ustawienia:

  A. Najlepszy wygląd – przesuń suwak na ten profil, aby zoptymalizować system Windows w celu uzyskania najlepszego wyglądu.
  B. Zrównoważony – wstępnie skonfigurowane ustawienia domyślnego profilu Zrównoważony zapewniają optymalną równowagę między wyglądem a wydajnością.
  C. Najwyższa wydajność – przesuń suwak na ten profil, aby zoptymalizować system Windows w celu uzyskania najlepszej wydajności.

  Uwaga! Ustawienie Najwyższa wydajność powoduje zmianę ustawień wizualnych systemu Windows.

  Po wybraniu profilu poniżej automatycznie wyświetlona zostanie lista wstępnie skonfigurowanych ustawień tego profilu.

  Uruchomienie systemu zajmuje zbyt dużo czasu. Co należy zrobić?
  Jeśli uruchomienie systemu zajmuje dużo czasu, być może zbyt wiele programów jest skonfigurowanych do automatycznego uruchamiania wraz z systemem Windows.

  1 Kliknij kartę Wydajność.
  2 Kliknij przycisk Przyśpiesz uruchamianie systemu Windows, aby wyświetlić ten ekran. Ten ekran umożliwia podgląd, zarządzanie i sterowanie aplikacjami z grupy Autostart systemu. Ekran Przyśpiesz uruchamianie systemu Windows przedstawia listę wszystkich programów i aplikacji uruchamianych na komputerze podczas uruchamiania systemu.
  3 Można z łatwością przeskanować tę listę i określić, czy dana aplikacja ma być uruchamiana wraz z systemem – wystarczy ją zaznaczyć lub usunąć jej zaznaczenie na liście i kliknąć przycisk Zastosuj.

  Jak wyczyścić historię systemu Windows?
  Ta funkcja umożliwia wybiórcze czyszczenie danych (oraz zarządzanie nimi) dotyczących operacji w Internecie, przechowywanych przez przeglądarkę internetową:

  A - Historia dokumentów
  B - Historia znajdowania/przeszukiwania folderów
  C - Pliki tymczasowe skanowania dysku
  D - Zawartość schowka
  E - Historia uruchamiania
  F - Katalog plików tymczasowych
  G - Kosz systemu Windows

  1 Wybierz kartę Prywatność i kliknij przycisk Wyczyść historię systemu Windows. Sekcja Windows zostanie automatycznie wyróżniona w lewym okienku.
  2 Użyj przycisku przełączania, aby włączyć/wyłączyć funkcję Wyczyść historię systemu Windows. Wyświetlona zostanie lista różnych elementów wraz z krótkim opisem każdego elementu. Włączony jest domyślny wybór. Uwaga!Historia dokumentów nie jest włączona w wyborze domyślnym.
  3 Wybierz z listy żądane elementy, aby wyczyścić ich historię. Można w tym celu zaznaczyć żądane elementy lub usunąć zaznaczenie domyślnie wybranych elementów.
  4 Kliknij przycisk Zapisz wybory, aby potwierdzić wybór. To działanie jest wymagane w razie dokonania jakichkolwiek zmian wyboru domyślnego.
  5 Kliknij pozycję Wyczyść system Windows, aby wyczyścić historię wszystkich elementów z listy. Należy pamiętać, że kliknięcie pozycji Wyczyść wszystko uruchomi pełne skanowanie prywatności, obejmujące sekcje Przeglądarki, Dodatki plug-in i Wolne miejsce (o ile włączona).

  Gdy rozpocznie się czyszczenie prywatności, pasek postępu wskazuje zakres i obszary czyszczenia. Po ukończeniu czyszczenia wyświetlone zostaną wyniki skanowania prywatności – łączna liczba wyczyszczonych sekcji, łączna liczba wyczyszczonych elementów i odzyskane miejsce na dysku.

  Jak wyczyścić historię przeglądarki?
  Aby wyczyścić ślady operacji internetowych, należy okresowo czyścić obszary przeglądarki, w których rejestrowane są informacje o odwiedzonych witrynach.

  A Pamięć podręczna, historia i pasek adresu
  B Plik Index.dat
  C Autouzupełnianie danych w formularzach – dane podane wcześniej we wszelkich formularzach internetowych, włącznie z wszystkimi zapisanymi hasłami
  D Pobrane pliki programów

  Ta funkcja umożliwia wybiórcze wyczyszczenie informacji historii zawartych w historii przeglądarki. Obsługiwane są przeglądarki internetowe Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, NetScape i Mozilla.

  1 Wybierz kartę Prywatność i kliknij przycisk Wyczyść historię przeglądarki. Sekcja Przeglądarki zostanie automatycznie wyróżniona w lewym okienku.
  2 Użyj przycisku przełączania, aby włączyć/wyłączyć funkcję Wyczyść ustawienia przeglądarki internetowej.
  3 Wyświetlona zostanie lista różnych przeglądarek i ich stan (zainstalowana lub nie). Niezainstalowane przeglądarki będą przyciemnione. Druga kolumna zawiera elementy do wyczyszczenia.
  4 Aby zapobiec wyczyszczeniu określonych plików cookie, należy je zapisać jako pliki cookie, które chcesz zachować. Uwaga! Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku programów Internet Explorer, Firefox i Chrome. Kliknij pozycję Wybierz pliki cookie, które chcesz zachować – na liście dostępnych plików cookie zaznacz pola wyboru obok plików cookie, które chcesz zachować.
  5 Wybierz przeglądarkę internetową, której historię przeglądania chcesz wymazać. Wybierz elementy do wyczyszczenia z kolumny listy elementów. Dostępne są następujące elementy:
  A
  Pamięć podręczna, historia i pasek adresu
  B Plik Index.dat
  C Autouzupełnianie danych w formularzach – dane podane wcześniej we wszelkich formularzach internetowych, włącznie z wszystkimi zapisanymi hasłami
  D Pobrane pliki programów

  6 Kliknij przycisk Zapisz wybory, aby potwierdzić wybór. To działanie jest wymagane w razie dokonania jakichkolwiek zmian wyboru domyślnego.
  7 Kliknij pozycję Wyczyść przeglądarki, aby wyczyścić ich historię. Należy pamiętać, że kliknięcie pozycji Wyczyść wszystko uruchomi pełne skanowanie prywatności, obejmujące sekcje Przeglądarki, Dodatki plug-in i Wolne miejsce (o ile włączona).

  Jak czyścić oprogramowanie innych firm i zarządzać nim?
  Ta sekcja umożliwia wyczyszczenie informacji historii zawartej w oprogramowaniu innych firm, zainstalowanym w systemie.

  1 Wybierz kartę Prywatność i kliknij przycisk Wyczyść ślady oprogramowania innych firm. Sekcja Dodatki plug-in zostanie automatycznie wyróżniona w lewym okienku.
  2 Użyj przycisku przełączania, aby włączyć/wyłączyć funkcję Dodatki plug-in aplikacji innych firm.
  3 Zostanie wyświetlona lista oprogramowania innych firm wraz z ich stanami (zainstalowane lub nie).
  4 Wybierz z listy oprogramowanie innych firm, które chcesz wyczyścić.
  5 Kliknij przycisk Zapisz wybory, aby potwierdzić wybór. To działanie jest wymagane w razie dokonania jakichkolwiek zmian wyboru domyślnego.
  6 Kliknij pozycję Wyczyść dodatki plug-in, aby wyczyścić ich historię. Należy pamiętać, że kliknięcie pozycji Wyczyść wszystko uruchomi pełne skanowanie prywatności, obejmujące sekcje Przeglądarki, Dodatki plug-in i Wolne miejsce (o ile włączona).

  Jak wyzerować dyski?
  Funkcja zerowania dysków programu Max Utilities zapewnia uniemożliwienie przywrócenia plików usuniętych wcześniej z komputera. Należy pamiętać, że zerowanie nie niszczy ani nie usuwa istniejących danych. Jest wykonywane jedynie w wolnym miejscu dostępnym na dysku twardym.

  W celu zupełnego wyeliminowania śladów historii usuniętych plików program zerujący zaszyfruje rekordy głównych tablic plików podczas następnego uruchomienia systemu.

  1 Wybierz kartę Prywatność i kliknij przycisk Wyzeruj dyski.
  2 Użyj przycisku przełączania, aby włączyć/wyłączyć zerowanie dysków.
  3 Wyświetlona zostanie lista dysków.
  4 Wybierz dyski, na których chcesz przeprowadzić zerowanie.
  5 Wyczyść rekordy głównej tablicy plików: wybranie tej opcji spowoduje wyczyszczenie rekordów głównej tablicy plików. Główna tablica plików to miejsce, w którym przechowywane są informacje o każdym pliku i katalogu na woluminie NTFS. Jest to relacyjna baza danych, zawierająca różne atrybuty różnych plików. Działa jako „punkt startowy” i centralna funkcja zarządzania woluminem NTFS.
  6 Kliknij pozycję Wyczyść dyski, aby wyzerować miejsce na wybranych dyskach.

  Jak wymazać pliki?
  Funkcja wymazywania bezpowrotnie usuwa pliki, foldery i zawartość kosza.

  1 Wybierz kartę Prywatność i kliknij przycisk Wymaż dyski.
  2 Dodaj pliki przeznaczone do wymazania. Można to zrobić, przeciągając i upuszczając pliki z Eksploratora Windows lub klikając przycisk Dodaj i ręcznie wybierając pliki za pomocą opcji Przeglądaj.
  3 Wybrane elementy są wyświetlane na liście w obszarze Ścieżka pliku/folderu. Pliki można dodać lub usunąć, zaznaczając je i klikając odpowiednio pozycję Dodaj i Usuń.
  4 Zaznacz plik, który chcesz wymazać
  5 Kliknij przycisk Otwórz, aby dodać plik do listy wymazywania.
  6 Kliknij pozycję Wymaż, aby wymazać wybrane pliki.

  Uwaga– Ulubione lokalizacje: gdy plik lub folder znajduje się na liście wymazywania, można za pomocą opcji wyświetlanej po kliknięciu prawego przycisku myszy dodać lokalizację do ulubionych. W przypadku następnego użycia można z łatwością przejść do ulubionych lokalizacji w celu dodania plików do wymazania.

  Po ukończeniu wymazywania wyświetlone zostaną wyniki wymazywania – łączna liczba elementów do wymazania, łączna liczba wymazanych elementów, łączna liczba niewymazanych elementów i odzyskane miejsce na dysku.

  Jaka jest różnica między zerowaniem dysku a bezpowrotnym wymazywaniem plików?
  Zerowanie dysków: zerowanie dysków zeruje wolne miejsce na dysku twardym w celu uniemożliwienia przywrócenia danych z wolnego miejsca na dysku twardym.

  Bezpowrotne wymazywanie plików: wymazywanie to proces bezpowrotnego usuwania plików z określonej lokalizacji na komputerze.

  Jak przywrócić pliki z kopii zapasowej rejestru?
  Program Max Utilities automatycznie tworzy kopie zapasowe rejestru przed każdą naprawą problemów, więc w razie potrzeby przywrócenie danych z kopii zapasowych jest proste.

  1 Kliknij kartę Przywracanie.
  2 Wyświetlona zostanie kopii zapasowych rejestru.
  3 Wybierz najnowszą kopię zapasową. Tylko w bardzo szczególnych sytuacjach do przywracania należy użyć dowolnej innej kopii zapasowej.
  4 Kliknij przycisk Przywróć, aby przywrócić dane z kopii zapasowej.

  Uwaga! Doświadczeni użytkownicy mogą wybrać żądaną kopię zapasową i kliknąć pozycję Otwórz, aby wyświetlić podklucze skojarzone z tą kopią zapasową. Następnie można wybrać podklucze do przywrócenia, zaznaczając ich pola wyboru, a następnie klikając przycisk Przywróć.

  Jak odinstalować nieużywane lub niepotrzebne programy?
  Nieużywane lub niepotrzebne programy zainstalowane w komputerze mogą zajmować dużo miejsca w pamięci i na dysku twardym, obniżając szybkość i wydajność komputera. Stwierdzenie, które programy należy odinstalować, może być trudne dla przeciętnego użytkownika. Funkcja Dezinstalator identyfikuje nieużywane lub niepotrzebne programy i umożliwia ich bezpiecznie usunięcie.

  Dezinstalator analizuje wszystkie programy zainstalowane na komputerze i wskazuje, które z nich należy odinstalować na podstawie daty ich ostatniego użycia oraz ich rozmiaru, przy czym oba te parametry można konfigurować, wybierając opcje Ustawienia > Dezinstalator.

  Po otwarciu ekranu Dezinstalator na karcie Przywracanie przedstawiona jest lista wszystkich zainstalowanych programów. Aplikacje można posortować według daty ostatniego użycia lub według rozmiaru. Aplikacje, których usunięcie jest zalecane, zostaną automatycznie zaznaczone na tej liście.

  Odinstalowanie tych aplikacji spowoduje bezpieczne usunięcie zaznaczonych programów i zwolnienie miejsca w komputerze. Po zakończeniu dezinstalacji zostanie automatycznie uruchomione narzędzie do czyszczenia rejestru systemu operacyjnego i poufnych danych, które usunie odpowiednie dane oraz wpisy w rejestrze systemu operacyjnego Windows.

  Do ekranu Dezinstalator można również uzyskać dostęp, uruchamiając funkcję Optymalizacja za jednym kliknięciem na Konsoli, która przeprowadzi szereg zadań z zakresu optymalizacji w celu poprawy wydajności systemu oraz wskaże programy, których odinstalowanie jest zalecane.